POIS RP GDDKiA FS

Kontakt

Zamawiający

Skarb Państwa -
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad

ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa
www.gov.pl/web/gddkia

Podmiot odpowiedzialny za realizację projektu:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie

ul. Ogrodowa 21, 20-075 Lublin

 

Kierownik Projektu: Arkadiusz Koba
tel. (81) 534 92 16
e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

 

Inżynier Kontraktu

SAFEGE S.A.S

15-27 rue du Port, Parc de. l’lle, 92022 Nanterre, Francja
SAFEGE S.A.S. Odział w Polsce

al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa
safege.pl
biuro@safege.pl

Biuro Inżyniera Kontraktu:
SAFEGE Biuro Inżyniera Kontraktu:
 

Inżynier Kontraktu: Piotr Kopczyk
ul. Lwowska 120 p. II, 22-600 Tomaszów Lubelski
tel.: 606 918 422

e-mail: s17hrebenne@suezpolska.pl

 

Wykonawca

Budimex S.A.

ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa
www.budimex.pl

 

Budimex Biuro Budowy S17 odc.9 :
Kierownik Kontraktu: Wojciech Rudziński
ul. Kościuszki 24 , 22-600 Tomaszów Lubelski
tel.: 515 009 780

e-mail: S17_odc.9@budimex.pl

 

Instytucje zaangażowane w realizację projektu