POIS RP GDDKiA FS

Podwykonawcy

Lp. Nazwa firmy Zakres
1. Transprojekt Gdański Sp. z o.o. kompleksowe prace projektowe
2. Firma Geodezyjno-Kartograficzna RADIAN J. J i B. Osieńscy s.c. mapa dc projektowych, podział działek, pomiar koryt rzek, ortofotomapa, opis stanu nieruchomości
3. Pracownia Badań Ekologicznych ,,NATURA" Marek Wierzba inwentaryzacja przyrodnicza, konsultacje
4. UNI-GEO Warszawa Sp. z o.o. opracowanie programu badań geotechnicznych, wykonanie prac w terenie,opracowanie dokumentacji badań podłoża gruntowego
5.  PAWIKAR Zakład Wielobranżowy i Projektowania Sp. z o.o. Wykonanie dokumentacji, uzyskanie uzgodnień dla podniesienia kategorii przejazdu LK 69
6. KRU- GOR Jacek Kruszewski usługi saperskie
7. ANGEO – USŁUGI GEODEZYJNE Beczek Andrzej usługi geodezyjne
8. GRANI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością dostawca 
9. USŁUGI SPRZĘTOWO-TRANSPORTOWE I HANDEL Józef Kowalewski  usługi transportowe
10. ViaCon Polska SP. z o.  dostawca rur stalowych
11. Kopalnia Dolomitu w Sandomierzu S.A. dostawa kruszywa 
12. Zakład Inżynierii Kolejowej Sp. z.o.o. transport kolejowy kruszyw  
13. Eurovia Kruszywa S.A. dostawca 
14. Antrocelas, UAB dostawca 
15. Nordkalk Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością dostawca oraz usługi transprtowe