POIS RP GDDKiA FS

Postęp robót

Wykaz zrealizowanych oraz planowanych prac projektowych Początek tygodnia Koniec tygodnia              
  15.07.2024 21.07.2024              
                   
Nazwa zadania Rozpoczęcie Zakończenie Zaplanowano do tej pory [%] Wykonano do tej pory [%] Wykonano w bieżącym tygodniu [%] Opis prac wykonanych w bieżącym tygodniu Zakładany postęp prac w kolejnym tygodniu [%] Opis prac planowanych w kolejnym tygodniu Pozostało do wykonania [%]
1. Zawarcie Umowy 28.11.2022 28.11.2022              
2. ROZPOCZĘCIE 28.11.2022 28.11.2022              
3. RAPORT DO PONOWNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 28.11.2022 27.09.2023              
   3.1. Inwentaryzacja przyrodnicza 28.11.2022 25.08.2023 100 100 -       0
   3.2. Opracowanie Raportu 28.11.2022 30.08.2023 100 100 -       0
   3.3. Opracowanie Planu Działań Środowiskowych 26.07.2023 25.08.2023 100 100 -       0
   3.4. Przegląd Dokumentu Wykonawcy - Subkl. 5.2 30.08.2023 20.09.2023 100 100 -       0
   3.5. Uzgodnienie Raportu przez GDDKiA 30.08.2023 20.09.2023 100 100 -       0
3.5.1. Rezerwa na wprowadzenie ewentualnych korekt 20.09.2023 27.09.2023 100 100 -       0
   3.6. Opracowanie oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi 26.06.2023 30.08.2023 100 100 -       0
3.7. Uzyskanie DŚU na podstawie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia (wyjścia)                  
   3.7.1. Przygotowanie KIP 21.03.2023 28.07.2023 100 100 -       0
   3.7.2. Przegląd Dokumentu Wykonawcy - Subkl. 5.2 28.07.2023 18.08.2023 100 100 -       0
   3.7.3. Uzgodnienie KIP przez GDDKiA 28.07.2023 18.08.2023 100 100 -       0
   3.7.4. Złożenie Wniosku o DŚU wraz z KIP, procedowanie przez Organ zakończone wydaniem DŚU 18.08.2023 27.09.2023 100 97 1,0 Procedowanie Wniosku po złożeniu w Organie. Z uzyskanych informcji wynika że powstał draft DŚU. ok.1 Procedowanie Wniosku w Organie 3
4. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY / PRACE PROJEKTOWE 28.11.2022 26.09.2023              
4.1. System Zarządzania Jakością                  
   4.1.1. System Zarządzania Jakością na etap prac projektowych 28.11.2022 19.12.2022 100 100 -       0
   4.1.2. Przegląd Dokumentu Wykonawcy - Subkl. 5.2 19.12.2022 09.01.2023 100 100 -       0
4.2. Mapa do celów projektowych                  
   4.2.1. Aktualizacja mapy do celów projektowych 05.12.2022 05.06.2023 100 100 -       0
   4.2.2. Przegląd Dokumentu Wykonawcy - Subkl. 5.2 05.06.2023 06.07.2023 100 100 -       0
   4.2.3. Oklauzulowanie mapy do celów projektowych 06.07.2023 27.07.2023 100 100 -       0
4.3. Uzgodnienie linii rozgraniczających                  
   4.3.1. Uzgodnienie i zatwierdzenie z Zamawiającym linii rozgraniczających (Wydział Nieruchomości) 23.06.2023 14.07.2023 100 100 -       0
   4.3.2. Procedura podziałów - zatwierdzenie w Ośrodku 14.07.2023 12.09.2023 100 100 -       0
   4.4. Dokumentacja geotechniczna 01.02.2023 25.09.2023              
      4.4.1. Program badań geotechnicznych 01.02.2023 25.04.2023 100 100 -       0
      4.4.2. Przegląd Dokumentu Wykonawcy - Subkl. 5.2 25.04.2023 16.05.2023 100 100 -       0
      4.4.3. Wykonanie badań 17.05.2023 07.08.2023 100 100 -       0
      4.5. Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych 08.08.2023 25.09.2023              
         4.5.1. Opinia geotechniczna 02.08.2023 29.08.2023 100 100 -       0
         4.5.2. Przegląd Dokumentu Wykonawcy - Subkl. 5.2 oraz uzgodnienie przez Zamawiającego 29.08.2023 19.09.2023 100 100 -       0
         4.5.3. Przygotowanie wersji wstępnej DPBG, Projektu geotechnicznego - na potrzeby opinii geotechnicznej 02.08.2023 29.08.2023 100 100 -       0
         4.5.4. Przegląd Dokumentu Wykonawcy (oraz uzgodnienie przez Zamawiającego) 29.08.2023 19.09.2023 100 100 -       0
   4.6. Uzgodnienia z właścicielami - zgodnie z PFU pkt. 1.2.3.1 pkt. 11 lit. d) oraz e) 03.04.2023 20.09.2023 100 100 -       0
   4.7. Wstępny Projekt Budowlany 28.11.2022 21.02.2023              
      4.7.1. Przygotowanie Dokumentacji (wersja robocza PB - Projekt Budowlany Wstępny) 28.11.2022 31.01.2023 100 100 -       0
      4.7.2. Przegląd Dokumentu Wykonawcy - Subkl. 5.2 31.01.2023 21.02.2023 100 100 -       0
   4.8.1. Przygotowanie wystąpień oraz uzyskanie warunków technicznych dla etapu PB 28.12.2022 17.04.2023 100 100 -       0
   4.8.2.1. Przygotowanie wystąpień dla zasilania (branża elektroenergetyczna) 01.06.2023 08.06.2023 100 100 -       0
   4.8.2.2. Akceptacja Zamawiajacego 08.06.2023 15.06.2023 100 100 -       0
   4.8.2.3. Uzyskanie warunków 15.06.2023 15.07.2023 100 100 -       0
   4.9. PAB - Drogi 28.11.2022 21.09.2023              
      4.9.1. PAB branża drogowa 28.11.2022 29.08.2023 100 100 -       0
      4.9.2. Przegląd Dokumentu Wykonawcy - Subkl. 5.2 29.08.2023 19.09.2023 100 100 -       0
      4.9.3. Audyt BRD 28.07.2023 21.09.2023              
         4.9.3.1. Opracowanie materiałów do Audytu BRD (zawierające PSOR - wersja I) 28.07.2023 17.08.2023 100 100 -       0
         4.9.3.2. Audyt BRD wraz z opinią / uzasadnieniem Zarządcy drogi 17.08.2023 07.09.2023 100 100 -       0
         4.9.3.3. Wprowadzenie uwag Audytu BRD / Stanowiska Zarządcy drogi 08.09.2023 21.09.2023 100 100 - Zagadnienia wykraczające poza WK - zgodnie z odrębną korespondencją. Wystąpienia w uzgodnionym zakresie. Zamawiajacy wydał stanowisko dot. zatoki, Wykonawca uważa że konieczne jest Polecenie Zmainy w tym zakresie.   Ew. dalsze prace/działania zgodnie z ustaleniami. 0
   4.10. PAB - Mosty 28.11.2022 19.09.2023              
      4.10.1. PAB obiektów mostowych 28.11.2022 29.08.2023 100 100 -       0
      4.10.2. Przegląd Dokumentu Wykonawcy - Subkl. 5.2 29.08.2023 19.09.2023 100 100 -       0
   4.11. PAB - Branże 28.11.2022 19.09.2023              
      4.11.1. PAB w zakresie branży instalacyjnej 28.11.2022 29.08.2023 100 100 -       0
      4.11.2. PAB w zakresie branży elektroenergetycznej 28.11.2022 29.08.2023 100 100 -       0
      4.11.3. PAB w zakresie branży telekomunikacyjnej 28.11.2022 29.08.2023 100 100 -       0
      4.11.4. PAB w zakresie branży hydrologicznej i melioracyjnej 28.11.2022 29.08.2023 100 100 -       0
      4.11.5. PAB w zakresie branży gospodarki zielenią 28.11.2022 29.08.2023 100 100 -       0
      4.11.6. Uzgodnienie z Gestorami 26.07.2023 25.08.2023 100 100 -       0
      4.11.7. Przegląd Dokumentu Wykonawcy - Subkl. 5.2 29.08.2023 19.09.2023 100 100 -       0
   4.12. Rezerwa czasowa na skompletowanie w ujęciu ewentualnych uwag / ostatecznych korekt 19.09.2023 26.09.2023 100 100 -       0
   4.13. PZT 15.03.2023 26.09.2023              
      4.13.1. Projekt Budowlany - Projekt Zagospodarowania Terenu 15.03.2023 05.09.2023 100 100 -       0
      4.13.2. Przegląd Dokumentu Wykonawcy - Subkl. 5.2 05.09.2023 26.09.2023 100 100 -       0
   4.14. Złożenie materiałów do ZUD i uzyskanie ZUD 12.09.2023 26.09.2023 100 100 -       0
5. WNIOSEK O ZRID 20.07.2023 28.09.2023              
5.1. Pozwolenie wodnoprawne 28.11.2022 21.02.2023              
   5.1.1. Przygotowanie operatów wodnoprawnych 22.06.2023 10.07.2023 100 100 -       0
   5.1.2. Przegląd Dokumentu Wykonawcy - Subkl. 5.2. 10.07.2023 31.07.2023 100 100 -       0
   5.1.3. Uzyskanie Decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym 31.07.2023 30.08.2023 100 100 -       0
5.2. Opinie do Wniosku o ZRID 28.11.2022 21.02.2023              
   5.2.1. Przygotowanie materiałów do Opinii wymaganych do Wniosku o ZRID 20.07.2023 07.09.2023 100 100 -       0
   5.2.2. Opinie wymagane do Wniosku o ZRID (14 dni) 07.09.2023 21.09.2023 100 100 -       0
   5.2.3. Opinie wymagane do Wniosku o ZRID (30 dni) 22.08.2023 21.09.2023 100 100 -       0
5.3. Skompletowanie materiałów do ZRID 21.09.2023 28.09.2023 100 100 -       0
5.4. Złożenie wniosku 28.09.2023 28.09.2023 100 100 -       0
5.5. Koncepcja SZR 03.07.2023 22.09.2023              
   5.5.1. Przygotwanie KSZR 13.06.2023 26.07.2023 100 100 -       0
   5.5.2. Przegląd Dokumentu Wykonawcy - Subkl. 5.2 26.07.2023 16.08.2023 100 100 -       0
5.6. Analiza systemów odwodnienia 16.06.2023 06.08.2023              
   5.6.1. Przygotowanie analizy 18.03.2023 06.06.2023 100 100 -       0
   5.6.2. Przegląd Dokumentu Wykonawcy - Subkl. 5.2 06.06.2023 27.06.2023 100 100 -       0
5.7. Odstępstwa związane z obiektem WS-25 16.06.2023 06.08.2023              
   5.7.1. Przygotowanie wniosków 22.05.2023 05.06.2023 100 100 -       0
   5.7.2. Uzyskanie zgód od GDDKiA i PLK 05.06.2023 05.07.2023 100 100 -       0
   5.7.3. Złożenie Wniosków do Urzędu Wojewódzkiego, procedowanie oraz uzyskanie odstępstw 05.07.2023 04.08.2023 100 100 - Uzyskano odstępstwo w zakresie odlegości. Odstąpiono od dalszego procedowania odstępstwa od kąta.   - 0
5.8. Odstępstwa branży drogowej 16.06.2023 06.08.2023              
   5.8.1. Przygotowanie wniosków 15.06.2023 28.06.2023 100 100 -       0
   5.8.2. Uzyskanie zgody Zarządcy 28.06.2023 28.07.2023 100 100 -       0
   5.8.3. Złożenie Wniosków do Urzędu Wojewódzkiego, procedowanie oraz uzyskanie odstępstw 31.07.2023 30.08.2023 100 100 - Procedowanie w Organie w zakresie odstępstwa od odległosci między skrzyżowaniami.  Z uzyskanych informacji wynika że wszytskie potrzebne informacje z LUW trafiły do MI.   Procedowanie w Organie. 0
6. Skuteczne złożenie wniosku o ZRID - GDDKiA KM nr 1 (10 mies.) 28.09.2023 28.09.2023              
6.1. Przekazanie Zamawiającemu Zał. 2 zgodnie z zapisami SP.30.20.00 pkt. 4.5 12.10.2023 12.10.2023 100 100 -       0
7. Postępowanie o wydanie Decyzji ZRID zgodnie ze specustawą, uooś, K.p.a., SWZ (7 miesięcy) 28.09.2023 28.04.2024 100 97 1,0 Procedowanie w Organie (LUW, RDOŚ). Złożono dokumentację uzupełniającą w Urzędzie. Uzyskano informację że osoba zajmująca się Raportem w RDOŚ jest na zwolnieniu lekarskim. ok.1 Procedowanie w Organie (RDOŚ oraz LUW).  3
8. Planowane uzyskanie Decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności 29.04.2024 29.04.2024             100
9. Planowane rozpoczęcie robót budowlanych (z uwzgl. okresu zimowego) 29.04.2024 29.04.2024             100
10. Koncepcja Programowa (Węzeł Lubycza Królewska) 28.09.2023 29.04.2024              
   10.1. Etap I - Opracowania przedprojektowe 28.09.2023 27.10.2023 100 100 - -   -  
10.2. Dokumentacja Badań Podłoża Gruntowego 08.01.2024 11.03.2024 100 100 - Oczekiwanie na odbiór.    Oczekiwanie na odbiór.  0
10.3. Mapa do celów projektowych 07.12.2023 25.03.2024 100 100 - Oczekiwanie na odbiór.    Oczekiwanie na odbiór.  0
10.4. Analiza i prognoza Ruchu 13.11.2023 04.01.2024 100 100 - -   - 0
10.5. Etap II - Wykonanie Dokumentacji w stadium KP 27.10.2023 22.01.2024 100 100 - -   Oczekiwanie na odbiór.  0
10.6. Plan działań ratowniczych 22.01.2024 21.02.2024 100 100 - -   Oczekiwanie na zatwierdzenie. 0
10.7. Projekt Stałej Organizacji Ruchu (PSOR) oraz KSZR 22.01.2024 21.02.2024 100 100 - Po przekazaniu opracowania, otrzymano uwagi.   Kontynuacja - procedowanie wyjaśnień. 0
10.8. Audyt BRD 22.01.2024 03.05.2024 100 99 - Otrzymano kolejne, nowe uwagi do materiaów do Audytu.
Oczekiwanie na przeprowadzenie Audytu BRD - po wielokrotnej weryfikacji IK PSOR został przekazany do Wydziału BRD GDDKiA.
ok. 1 Dalsze prace - wptrowadzanie korekt i przygotowywanie wyjaśnień. Oczekiwanie na Audyt. 1
10.9. Opracowania ekonomiczno-finansowe 22.01.2024 02.05.2024 100 95 5,0 Otrzymano nowe uwagi (b.mostowa), wprowadzanie korekt. ok. 4-5 Przekazanie rewizji. 5
10.10. Spotkania informacyjne 22.01.2024 02.05.2024 100 84 2,0 Zatwierdzono materiały promocyjne. Oczekiwanie na zorganizowanie spotkań. ok. 4-5 Oczekiwanie na zorganizowanie spotkań. 16
10.11. Posiedzenie ZOPI oraz KOPI 03.05.2024 31.05.2024             100
10.12. Złożenie ostatecznej wersji Koncepcji Programowej 31.05.2024 31.05.2024              
11. Wniosek o DŚU (Węzeł Lubycza Królewska) 22.01.2024 29.01.2024              
   11.1.Opracowanie materiałów do Wniosku o DŚU dla w. Lubycza Królewska 22.01.2024 29.01.2024 100 100 -       0
   11.2. Przedłożenie Inwestorowi Wniosku o DŚU dla w. Lubycza Królewska 29.01.2024 29.01.2024 100 100 -       0
12. Opracow. i przedłożenie Zamawiającemu Wniosku o DŚU dla w. Lubycza Królewska - GDDKiA KM nr 2 (14 mies.) 29.01.2024 29.01.2024              
13. Złożenie do Organu Wniosku o DŚU/Wniosku o ZRID dla w. Lubycza Królewska (termin najwcześniejszy) 29.04.2024 29.04.2024              
14. PB - Projekt Techniczny 25.09.2023 26.04.2024              
   14.1.1. Wykonanie Projektu Technicznego w zakresie branży drogowej 11.12.2023 05.04.2024 100 100 - Otrzymano uwagi - opracowywanie wyjaśnień. Przekazano rewizję wraz z wyajśnieniami.   Oczekiwanie na zatwierdzenie. 0
   14.1.2. Wykonanie Projektu Technicznego w zakresie branży mostowej 11.12.2023 05.04.2024 100 100 - -   - 0
   14.1.3. Wykonanie Projektu Technicznego w zakresie branży instalacyjnej 11.12.2023 05.04.2024 100 100 - Zasadnicze prace zakończono. Oczekiwanie na odbiór. Procedowanie Tomu kanalizacj deszczowej. Przekazano rewziję z wyjaśnieniami.   Oczekiwanie na odbiór. 0
   14.1.4. Wykonanie Projektu Technicznego w zakresie branży elektroenergetycznej 11.12.2023 05.04.2024 100 100 - Zasadnicze prace zakończono.     0
   14.1.5. Wykonanie Projektu Technicznego w zakresie branży telekomunikacyjnej 11.12.2023 05.04.2024 100 100 - -   - 0
   14.1.6. Wykonanie Projektu Technicznego w zakresie branży hydrologiczno i melioracyjnej 11.12.2023 05.04.2024 100 100 - -   - 0
   14.1.7. Wykonanie Projektu Technicznego w zakresie branży godpodarki zielenią 11.12.2023 05.04.2024 100 100 - -   - 0
   14.1.8. Przegląd Dokumentów Wykonawcy - Subkl. 5.2 05.04.2024 26.04.2024 100 100 - -   - 0
   14.2. Wykonanie Geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych 25.09.2023 26.04.2024              
      14.2.1. Dokumentacja Badań Podłoża Gruntowego 25.09.2023 05.04.2024 100 100 -       0
      14.2.2. Projekt geotechniczny 25.09.2023 05.04.2024 100 100 -       0
      14.2.3. Przegląd Dokumentów Wykonawcy - Subkl. 5.2 oraz uzgodnienie przez Zamawiającego 05.04.2024 26.04.2024 100 100 -       0
15. PROJEKT WYKONAWCZY 05.09.2023 29.04.2024              
   15.1.1. Przygotowanie PW: DROGI + SST 26.09.2023 08.04.2024 100 100 - Otrzymano uwagi - opracowywanie wyjaśnień. Przekazano rewizję wraz z wyajśnieniami.   Oczekiwanie na zatwierdzenie. 0
   15.1.2. Przygotowanie PW: MOSTY + SST 26.09.2023 08.04.2024 100 100 - -   - 0
   15.1.3. Przygotowanie PW: branża instalacyjna + SST 26.09.2023 08.04.2024 100 100 - Zasadnicze prace zakończono. Oczekiwanie na odbiór. Przekazano projekt kanalizacji deszczowej wraz z wyjaśnieniami.   Oczekiwanie na odbiór. 0
   15.1.4. Przygotowanie PW: branża elektroenergetyczna + SST 26.09.2023 08.04.2024 100 100 - Zasadnicze prace zakończono. Finalizowanie zakresu WN - otrzymano uzgodnienie Gestora. Występują zakresy podlegające Poleceniem Zmiany - m.in. wybrane zakresy oświetlenia, kolizje, 100kV, oraz kwestia fotowoltaiki.   Przekazanie PW z uzgodnieniem Gestora. 0
   15.1.5. Przygotowanie PW: branża telekomunikacyjna + SST 26.09.2023 08.04.2024 100 100 - -   - 0
   15.1.6. Przygotowanie PW: branża hydrologiczna i melioracyjna + SST 26.09.2023 08.04.2024 100 100 - -   - 0
   15.1.7. Przygotowanie PW: branża gospodarki zielenią + SST 26.09.2023 08.04.2024 100 100 - -   - 0
   15.1.8. Uzgodnienie z Gestorami 06.03.2024 05.04.2024 100 100 - Otrzymano uzgodnienia     0
   15.1.9. Przegląd Dokumentów Wykonawcy - Subkl. 5.2 08.04.2024 29.04.2024 100 100 - Bieżące Przeglądy     0
   15.2. Projekt wzmocnienia podłoża i stateczności skarp 05.09.2023 26.04.2024              
      15.2.1. Wykonanie projektu wzmocnienia podłoża i stateczności skarp 05.09.2023 05.04.2024 100 100 - Otrzymano uwagi, wprowadzenie korekt, przygotowywanie wyjaśnień. Przekazano rewizję wraz z wyjaśnieniami.   Oczekiwanie na zatwierdzenie. 0
      15.2.2. Przegląd Dokumentu Wykonawcy - Subkl. 5.2 05.04.2024 26.04.2024 100 100 - -   - 0
   15.3. Projekt Stałej Organizacji Ruchu (PSOR)  27.10.2023 26.04.2024              
      15.3.1. Przygotowanie PSOR - wersja II (uzupełniona o ewentualne zmiany) 27.10.2023 05.04.2024 100 100 - Procedowanie PSOR. Działania w zakresie uzgodnionych wystąpień. Oczekiwanie na decyzję Inwestora/IK ws lokalizacji przystanku.   Oczekiwanie na zatwierdzenie. 0
      15.3.2. Przegląd Dokumentu Wykonawcy - Subkl. 5.2 05.04.2024 26.04.2024 100 98 - Przeglądy dokonane. Działania jw. 1-2 Przeglądy dokonane. Działania jw. 2
16. Projekt Zmiennej Organizacji Ruchu 05.02.2024 26.04.2024              
   16.1. Przygotowanie Projektu Zmiennej Organizacji Ruchu 05.02.2024 05.04.2024 100 98 1,0 Kontynuacja prac (drugi etap) 1-2 Kontynuacja prac. Przekazanie rewizji. 2
   16.2. Przegląd Dokumentu Wykonawcy - Subkl. 5.2 05.04.2024 26.04.2024 100 80 - Bieżące Przeglądy 1-2 - 20
17. Projekt Konstrukcji Nawierzchni 27.10.2023 26.04.2024              
   17.1. Przygotowanie Projektu Konstrukcji Nawierzchni 27.10.2023 05.04.2024 100 100 - - - - 0
   17.2. Przegląd Dokumentu Wykonawcy - Subkl. 5.2 05.04.2024 26.04.2024 100 100 - Otrzymano uwagi jw.. (PW)   - 0
18. Plan Działań Ratowniczych 02.08.2023 26.04.2024              
   18.1. Przygotowanie materiałów dla PDR celem zaopiniowania/uzgodnienia przez służby (na potrzeby rozwiązań etapu PAB) 02.08.2023 16.08.2023 100 100 -       0
   18.2. Zaopiniowanie przez służby 16.08.2023 15.09.2023 100 100 -       0
   18.3. Przygotowanie Planu Działań Ratowniczych 06.03.2024 05.04.2024 100 100 -       0
   18.4. Uzyskanie stosownych opinii 22.03.2024 05.04.2024 100 100 - -     0
   18.5. Przegląd Dokumentu Wykonawcy - Subkl. 5.2 05.04.2024 26.04.2024 100 100 - Zasadnicze prace zakończono.     0
19. Wniosek o DŚU/ZRID (Węzeł Lubycza Królewska) 29.04.2024 13.06.2025              
   19.1. Uzyskanie DŚU (założono 6 miesięcy) 29.04.2024 29.10.2024             100
   19.2.1. Uzyskanie decyzji wodnoprawnych na postawie DŚU 29.10.2024 29.01.2025             100
   19.2.2. Opracowanie materiałów niezbędnych do złożenia Wniosku o ZRID 29.04.2024 29.01.2025             100
   19.3. Złożenie materiałów do Zamawiającego 29.01.2025 29.01.2025             100
   19.4. Złożenie Wniosku o ZRID w Organie 29.01.2025 29.01.2025             100
   19.5. Procedowanie przez Organ 29.01.2025 13.06.2025             100
   19.6. Planowane uzyskanie Decyzji ZRID dla Węzła Lubycza Królewska 13.06.2025 13.06.2025             100
20. Projekt czasowej organizacji ruchu na czas realizacji Robót 06.03.2024 26.04.2024              
   20.1. Przygotowanie Projektu czasowej organizacji ruchu 06.03.2024 05.04.2024             100
   20.2. Przegląd Dokumentu Wykonawcy 05.04.2024 26.04.2024             100
21. Program monitoringu geotechnicznego                  
   20.1. Przygotowanie Programu monitoringu geotechnicznego 06.03.2024 05.04.2024 100 100 -       0
   21.2. Przegląd Dokumentu Wykonawcy - Subkl. 5.2 05.04.2024 26.04.2024 100 99 - W trakcie (jw.) 1   1