POIS RP GDDKiA FS

Postęp robót

Wykaz zrealizowanych oraz planowanych prac projektowych Początek tygodnia Koniec tygodnia              
  19.02.2024 25.02.2024              
                   
Nazwa zadania Rozpoczęcie Zakończenie Zaplanowano do tej pory [%] Wykonano do tej pory [%] Wykonano w bieżącym tygodniu [%] Opis prac wykonanych w bieżącym tygodniu Zakładany postęp prac w kolejnym tygodniu [%] Opis prac planowanych w kolejnym tygodniu Pozostało do wykonania [%]
1. Zawarcie Umowy 28.11.2022 28.11.2022              
2. ROZPOCZĘCIE 28.11.2022 28.11.2022              
3. RAPORT DO PONOWNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 28.11.2022 27.09.2023              
   3.1. Inwentaryzacja przyrodnicza 28.11.2022 25.08.2023 100 100 -       0
   3.2. Opracowanie Raportu 28.11.2022 30.08.2023 100 100 -       0
   3.3. Opracowanie Planu Działań Środowiskowych 26.07.2023 25.08.2023 100 100 -       0
   3.4. Przegląd Dokumentu Wykonawcy - Subkl. 5.2 30.08.2023 20.09.2023 100 100 -       0
   3.5. Uzgodnienie Raportu przez GDDKiA 30.08.2023 20.09.2023 100 100 -       0
3.5.1. Rezerwa na wprowadzenie ewentualnych korekt 20.09.2023 27.09.2023 100 100 -       0
   3.6. Opracowanie oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi 26.06.2023 30.08.2023 100 100 -       0
3.7. Uzyskanie DŚU na podstawie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia (wyjścia)                  
   3.7.1. Przygotowanie KIP 21.03.2023 28.07.2023 100 100 -       0
   3.7.2. Przegląd Dokumentu Wykonawcy - Subkl. 5.2 28.07.2023 18.08.2023 100 100 -       0
   3.7.3. Uzgodnienie KIP przez GDDKiA 28.07.2023 18.08.2023 100 100 -       0
   3.7.4. Złożenie Wniosku o DŚU wraz z KIP, procedowanie przez Organ zakończone wydaniem DŚU 18.08.2023 27.09.2023 100 62 2,0 Procedowanie Wniosku po złożeniu w Organie.    Procedowanie Wniosku w Organie. 38
4. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY / PRACE PROJEKTOWE 28.11.2022 26.09.2023              
4.1. System Zarządzania Jakością                  
   4.1.1. System Zarządzania Jakością na etap prac projektowych 28.11.2022 19.12.2022 100 100 -       0
   4.1.2. Przegląd Dokumentu Wykonawcy - Subkl. 5.2 19.12.2022 09.01.2023 100 100 -       0
4.2. Mapa do celów projektowych                  
   4.2.1. Aktualizacja mapy do celów projektowych 05.12.2022 05.06.2023 100 100 -       0
   4.2.2. Przegląd Dokumentu Wykonawcy - Subkl. 5.2 05.06.2023 06.07.2023 100 100 -       0
   4.2.3. Oklauzulowanie mapy do celów projektowych 06.07.2023 27.07.2023 100 100 -       0
4.3. Uzgodnienie linii rozgraniczających                  
   4.3.1. Uzgodnienie i zatwierdzenie z Zamawiającym linii rozgraniczających (Wydział Nieruchomości) 23.06.2023 14.07.2023 100 100 -       0
   4.3.2. Procedura podziałów - zatwierdzenie w Ośrodku 14.07.2023 12.09.2023 100 100 -       0
   4.4. Dokumentacja geotechniczna 01.02.2023 25.09.2023              
      4.4.1. Program badań geotechnicznych 01.02.2023 25.04.2023 100 100 -       0
      4.4.2. Przegląd Dokumentu Wykonawcy - Subkl. 5.2 25.04.2023 16.05.2023 100 100 -       0
      4.4.3. Wykonanie badań 17.05.2023 07.08.2023 100 96 - Przygotowanie wersji DBPG do rewizji - wewnętrzna rewizja opracowania.   Opracowywanie wyników badań. 4
      4.5. Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych 08.08.2023 25.09.2023              
         4.5.1. Opinia geotechniczna 02.08.2023 29.08.2023 100 100 -       0
         4.5.2. Przegląd Dokumentu Wykonawcy - Subkl. 5.2 oraz uzgodnienie przez Zamawiającego 29.08.2023 19.09.2023 100 100 -       0
         4.5.3. Przygotowanie wersji wstępnej DPBG, Projektu geotechnicznego - na potrzeby opinii geotechnicznej 02.08.2023 29.08.2023 100 100 -       0
         4.5.4. Przegląd Dokumentu Wykonawcy (oraz uzgodnienie przez Zamawiającego) 29.08.2023 19.09.2023 100 100 -       0
   4.6. Uzgodnienia z właścicielami - zgodnie z PFU pkt. 1.2.3.1 pkt. 11 lit. d) oraz e) 03.04.2023 20.09.2023 100 100 -       0
   4.7. Wstępny Projekt Budowlany 28.11.2022 21.02.2023              
      4.7.1. Przygotowanie Dokumentacji (wersja robocza PB - Projekt Budowlany Wstępny) 28.11.2022 31.01.2023 100 100 -       0
      4.7.2. Przegląd Dokumentu Wykonawcy - Subkl. 5.2 31.01.2023 21.02.2023 100 100 -       0
   4.8.1. Przygotowanie wystąpień oraz uzyskanie warunków technicznych dla etapu PB 28.12.2022 17.04.2023 100 100 -       0
   4.8.2.1. Przygotowanie wystąpień dla zasilania (branża elektroenergetyczna) 01.06.2023 08.06.2023 100 100 -       0
   4.8.2.2. Akceptacja Zamawiajacego 08.06.2023 15.06.2023 100 100 -       0
   4.8.2.3. Uzyskanie warunków 15.06.2023 15.07.2023 100 100 -       0
   4.9. PAB - Drogi 28.11.2022 21.09.2023              
      4.9.1. PAB branża drogowa 28.11.2022 29.08.2023 100 100 -       0
      4.9.2. Przegląd Dokumentu Wykonawcy - Subkl. 5.2 29.08.2023 19.09.2023 100 100 -       0
      4.9.3. Audyt BRD 28.07.2023 21.09.2023              
         4.9.3.1. Opracowanie materiałów do Audytu BRD (zawierające PSOR - wersja I) 28.07.2023 17.08.2023 100 100 - Procedowanie PSOR.   Procedowanie PSOR. 0
         4.9.3.2. Audyt BRD wraz z opinią / uzasadnieniem Zarządcy drogi 17.08.2023 07.09.2023 100 100 -       100
         4.9.3.3. Wprowadzenie uwag Audytu BRD / Stanowiska Zarządcy drogi 08.09.2023 21.09.2023 100 100 4,0 Dalsze bieżące prace po przekazaniu stanowiska oraz poprawionego opracowania PSOR.   Ew. dalsze prace. 100
   4.10. PAB - Mosty 28.11.2022 19.09.2023              
      4.10.1. PAB obiektów mostowych 28.11.2022 29.08.2023 100 100 -       0
      4.10.2. Przegląd Dokumentu Wykonawcy - Subkl. 5.2 29.08.2023 19.09.2023 100 100 -       0
   4.11. PAB - Branże 28.11.2022 19.09.2023              
      4.11.1. PAB w zakresie branży instalacyjnej 28.11.2022 29.08.2023 100 100 -       0
      4.11.2. PAB w zakresie branży elektroenergetycznej 28.11.2022 29.08.2023 100 100 -       0
      4.11.3. PAB w zakresie branży telekomunikacyjnej 28.11.2022 29.08.2023 100 100 -       0
      4.11.4. PAB w zakresie branży hydrologicznej i melioracyjnej 28.11.2022 29.08.2023 100 100 -       0
      4.11.5. PAB w zakresie branży gospodarki zielenią 28.11.2022 29.08.2023 100 100 -       0
      4.11.6. Uzgodnienie z Gestorami 26.07.2023 25.08.2023 100 100 -       0
      4.11.7. Przegląd Dokumentu Wykonawcy - Subkl. 5.2 29.08.2023 19.09.2023 100 100 -       0
   4.12. Rezerwa czasowa na skompletowanie w ujęciu ewentualnych uwag / ostatecznych korekt 19.09.2023 26.09.2023 100 100 -       0
   4.13. PZT 15.03.2023 26.09.2023              
      4.13.1. Projekt Budowlany - Projekt Zagospodarowania Terenu 15.03.2023 05.09.2023 100 100 -       0
      4.13.2. Przegląd Dokumentu Wykonawcy - Subkl. 5.2 05.09.2023 26.09.2023 100 100 -       0
   4.14. Złożenie materiałów do ZUD i uzyskanie ZUD 12.09.2023 26.09.2023 100 100 -       0
5. WNIOSEK O ZRID 20.07.2023 28.09.2023              
5.1. Pozwolenie wodnoprawne 28.11.2022 21.02.2023              
   5.1.1. Przygotowanie operatów wodnoprawnych 22.06.2023 10.07.2023 100 100 -       0
   5.1.2. Przegląd Dokumentu Wykonawcy - Subkl. 5.2. 10.07.2023 31.07.2023 100 100 -       0
   5.1.3. Uzyskanie Decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym 31.07.2023 30.08.2023 100 100 -       0
5.2. Opinie do Wniosku o ZRID 28.11.2022 21.02.2023              
   5.2.1. Przygotowanie materiałów do Opinii wymaganych do Wniosku o ZRID 20.07.2023 07.09.2023 100 100 -       0
   5.2.2. Opinie wymagane do Wniosku o ZRID (14 dni) 07.09.2023 21.09.2023 100 100 -       0
   5.2.3. Opinie wymagane do Wniosku o ZRID (30 dni) 22.08.2023 21.09.2023 100 100 -       0
5.3. Skompletowanie materiałów do ZRID 21.09.2023 28.09.2023 100 100 -       0
5.4. Złożenie wniosku 28.09.2023 28.09.2023 100 100 -       0
5.5. Koncepcja SZR 03.07.2023 22.09.2023              
   5.5.1. Przygotwanie KSZR 13.06.2023 26.07.2023 100 100 - Oczekiwanie na weryfikację opracowania przez IK/GDDKiA po przekazaniu rewizji oraz wyjasnień.   Oczekiwanie na weryfikację opracowania przez IK/GDDKiA po przekazaniu rewizji oraz wyjasnień. 0
   5.5.2. Przegląd Dokumentu Wykonawcy - Subkl. 5.2 26.07.2023 16.08.2023 100 100 -       0
5.6. Analiza systemów odwodnienia 16.06.2023 06.08.2023              
   5.6.1. Przygotowanie analizy 18.03.2023 06.06.2023 100 100 -       0
   5.6.2. Przegląd Dokumentu Wykonawcy - Subkl. 5.2 06.06.2023 27.06.2023 100 100 -       0
5.7. Odstępstwa związane z obiektem WS-25 16.06.2023 06.08.2023              
   5.7.1. Przygotowanie wniosków 22.05.2023 05.06.2023 100 100 -       0
   5.7.2. Uzyskanie zgód od GDDKiA i PLK 05.06.2023 05.07.2023 100 100 - Uyskano zgodę. Brak porozumienia pomiędzy GDDKiA oraz PLK - nie wiadomo kto będzie Inwestorem dla ewent. zgłoszenia Robót.     0
   5.7.3. Złożenie Wniosków do Urzędu Wojewódzkiego, procedowanie oraz uzyskanie odstępstw 05.07.2023 04.08.2023 100 100 - Procedowanie w Organie po uprzednim złożeniu wyjaśnień.   Procedowanie w Organie. 0
5.8. Odstępstwa branży drogowej 16.06.2023 06.08.2023              
   5.8.1. Przygotowanie wniosków 15.06.2023 28.06.2023 100 100 -       0
   5.8.2. Uzyskanie zgody Zarządcy 28.06.2023 28.07.2023 100 100 -       0
   5.8.3. Złożenie Wniosków do Urzędu Wojewódzkiego, procedowanie oraz uzyskanie odstępstw 31.07.2023 30.08.2023 100 100 - Procedowanie w Organie. Otrzymano wezwanie do uzupełnienia    Procedowanie w Organie. 0
6. Skuteczne złożenie wniosku o ZRID - GDDKiA KM nr 1 (10 mies.) 28.09.2023 28.09.2023              
6.1. Przekazanie Zamawiającemu Zał. 2 zgodnie z zapisami SP.30.20.00 pkt. 4.5 12.10.2023 12.10.2023 100 100 -       0
7. Postępowanie o wydanie Decyzji ZRID zgodnie ze specustawą, uooś, K.p.a., SWZ (7 miesięcy) 28.09.2023 28.04.2024 63 63 2,0 Procedowanie w Organie (LUW, RDOŚ). Odbyło się spotkanie z RDOŚ. 2-4 Procedowanie w Organie (RDOŚ oraz LUW). 37
8. Planowane uzyskanie Decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności 29.04.2024 29.04.2024             100
9. Planowane rozpoczęcie robót budowlanych (z uwzgl. okresu zimowego) 29.04.2024 29.04.2024             100
10. Koncepcja Programowa (Węzeł Lubycza Królewska) 28.09.2023 29.04.2024              
   10.1. Etap I - Opracowania przedprojektowe 28.09.2023 27.10.2023 100 100 -        
10.2. Dokumentacja Badań Podłoża Gruntowego 08.01.2024 11.03.2024 30 30 5,0 Prace po pzekazaniu Programu Badań Geotechnicznych. Wprowadzanie uwag IK. ok. 3-5 Przekazanie rewizji PBG po uwagach. 70
10.3. Mapa do celów projektowych 07.12.2023 25.03.2024 60 60 5,0 Przekazano mapę do Weryfikacji po wprowadzeniu otrzymanych uwag ok. 3-5 Oczekiwanie na weryfikację IK przed złożeniem do Ośrodka 40
10.4. Analiza i prognoza Ruchu 13.11.2023 04.01.2024 95 95 0,0 Otrzymano uwagi Centrali GDDKiA. Przekazano opracowanie uwzględniajace uwagi. Oczekiwanie na zatwierdzenie.   Oczekiwanie na zatwierdzenie 5
10.5. Etap II - Wykonanie Dokumentacji w stadium KP 27.10.2023 22.01.2024 100 100 - Otrzymano uwagi IK do opracowania KP. Wprowadzanie uwag, udzielanie odpowiedzi   Pzekazanie poprawionego opracowania 0
10.6. Plan działań ratowniczych 22.01.2024 21.02.2024 70 70 10,0 Kontynuacja prac. Przekazanie do odbioru ok. 10-20 Oczekiwanie na zatwierdzenie 30
10.7. Projekt Stałej Organizacji Ruchu (PSOR) oraz KSZR 22.01.2024 21.02.2024 70 70 20,0 Kontynuacja prac. Przekazanie do Przeglądu PSOR. KSZR - konieczna decyzja Wydziału BRD (korespondencja e-mail) - przygotowano do przekazania ok. 10-20 Przekazanie do Przeglądu (oczekiwanie na informację z Wydziału BRD, ewentualne korekty i przekazanie do Przeglądu) 30
10.8. Audyt BRD 22.01.2024 03.05.2024 18 18 5,0 Kontynuacja prac. Przekazanie materiału do przprowadzenia Audytu ok. 5-6 Oczekiwanie na przeprowadzenie Audytu BRD 82
10.9. Opracowania ekonomiczno-finansowe 22.01.2024 02.05.2024 15 15 3,0 Kontynuacja prac. ok. 3-4 Kontynuacja prac. 85
10.10. Spotkania informacyjne 22.01.2024 02.05.2024 15 15 3,0 Kontynuacja prac. Przygotowanie materiałów promocyjnych. ok. 3-4 Kontynuacja prac. 85
10.11. Posiedzenie ZOPI oraz KOPI 03.05.2024 31.05.2024             100
10.12. Złożenie ostatecznej wersji Koncepcji Programowej 31.05.2024 31.05.2024              
11. Wniosek o DŚU (Węzeł Lubycza Królewska) 22.01.2024 29.01.2024              
   11.1.Opracowanie materiałów do Wniosku o DŚU dla w. Lubycza Królewska 22.01.2024 29.01.2024 100 100 100,0       0
   11.2. Przedłożenie Inwestorowi Wniosku o DŚU dla w. Lubycza Królewska 29.01.2024 29.01.2024 100 100 100,0       0
12. Opracow. i przedłożenie Zamawiającemu Wniosku o DŚU dla w. Lubycza Królewska - GDDKiA KM nr 2 (14 mies.) 29.01.2024 29.01.2024              
13. Złożenie do Organu Wniosku o DŚU/Wniosku o ZRID dla w. Lubycza Królewska (termin najwcześniejszy) 29.04.2024 29.04.2024              
14. PB - Projekt Techniczny 25.09.2023 26.04.2024              
   14.1.1. Wykonanie Projektu Technicznego w zakresie branży drogowej 11.12.2023 05.04.2024 45 45 4,0 Równoległe prace na projektem technicznym. 4-5 Równoległe prace na projektem technicznym. Zaplanowano sukcesywne przekazywanie Tomów. 55
   14.1.2. Wykonanie Projektu Technicznego w zakresie branży mostowej 11.12.2023 05.04.2024 45 45 4,0 Równoległe prace na projektem technicznym. Przekazano PT w zakresie jak dla PW. 4-5 Równoległe prace na projektem technicznym. Zaplanowano sukcesywne przekazywanie Tomów. 55
   14.1.3. Wykonanie Projektu Technicznego w zakresie branży instalacyjnej 11.12.2023 05.04.2024 45 45 4,0 Równoległe prace na projektem technicznym. 4-5 Równoległe prace na projektem technicznym. Zaplanowano sukcesywne przekazywanie Tomów. 55
   14.1.4. Wykonanie Projektu Technicznego w zakresie branży elektroenergetycznej 11.12.2023 05.04.2024 45 45 4,0 Równoległe prace na projektem technicznym. 4-5 Równoległe prace na projektem technicznym. Zaplanowano sukcesywne przekazywanie Tomów. 55
   14.1.5. Wykonanie Projektu Technicznego w zakresie branży telekomunikacyjnej 11.12.2023 05.04.2024 45 45 4,0 Równoległe prace na projektem technicznym. 4-5 Równoległe prace na projektem technicznym. Zaplanowano sukcesywne przekazywanie Tomów. 55
   14.1.6. Wykonanie Projektu Technicznego w zakresie branży hydrologiczno i melioracyjnej 11.12.2023 05.04.2024 45 45 4,0 Równoległe prace na projektem technicznym. 4-5 Równoległe prace na projektem technicznym. Zaplanowano sukcesywne przekazywanie Tomów. 55
   14.1.7. Wykonanie Projektu Technicznego w zakresie branży godpodarki zielenią 11.12.2023 05.04.2024 45 45 4,0 Równoległe prace na projektem technicznym. 4-5 Równoległe prace na projektem technicznym. Zaplanowano sukcesywne przekazywanie Tomów. 55
   14.1.8. Przegląd Dokumentów Wykonawcy - Subkl. 5.2 05.04.2024 26.04.2024             100
   14.2. Wykonanie Geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych 25.09.2023 26.04.2024              
      14.2.1. Dokumentacja Badań Podłoża Gruntowego 25.09.2023 05.04.2024 70 70 3,0 Prace nad DPBG. 3-4 Kontynuacja prac. 30
      14.2.2. Projekt geotechniczny 25.09.2023 05.04.2024 70 70 3,0 Prace nad Projektem Geotechnicznym 3-4 Kontynuacja prac. 30
      14.2.3. Przegląd Dokumentów Wykonawcy - Subkl. 5.2 oraz uzgodnienie przez Zamawiającego 05.04.2024 26.04.2024             100
15. PROJEKT WYKONAWCZY 05.09.2023 29.04.2024              
   15.1.1. Przygotowanie PW: DROGI + SST 26.09.2023 08.04.2024 72 72 3,0 Kontyunuowano prace nad PW. Wewnętrzna weryfikacja opracowania. 3-4 Kontynuacja prac, zaplanowano sukcesywne przekazywanie Tomów. 28
   15.1.2. Przygotowanie PW: MOSTY + SST 26.09.2023 08.04.2024 72 72 3,0 Kontynuowano prace nad PW - opracowywano w szczególności przekroje poprzeczne, geometrię obiektów mostowych (podpory) oraz trwały prace nad rysunkami zbrojarskimi. Opracowanie SST. Uwzględniano uwagi IK, przygotowywano wyjaśnienia. W Przeglądzie obiekty WS-25, WD-26, WS-28, WD-29, PZDd-30, WD-32, WS-33 oraz KEP, jak również  w ramach rewizji obiektów WS-28 i PZDd30 załączono wyjaśnienia na uwagi. 3-4 Kontynuacja prac, zaplanowano sukcesywne przekazywanie Tomów. 28
   15.1.3. Przygotowanie PW: branża instalacyjna + SST 26.09.2023 08.04.2024 72 72 3,0 Kontyunuowano prace nad PW - wrysowywanie i uszczegoławianie przebiegów sieci oraz kolizji/przebudów. Opracowywano profile oraz uszczegóławiano plany sytuacyjne.  Analizy w zakresie SST. Wewnętrzna weryfikacja przygotowanych opracowań. Analiza uwag dot. PW - Kanalizacja sanitarna, branża gaz, wodociągi. W Przeglądzie Tomy  VI/2 wodociągi i VI/4 gaz oraz wyjaśnienia. 3-4 Kontynuacja prac, zaplanowano sukcesywne przekazywanie Tomów. 28
   15.1.4. Przygotowanie PW: branża elektroenergetyczna + SST 26.09.2023 08.04.2024 72 71 3,0 Kontyunuowano prace nad PW - wrysowywanie oraz uszczegóławianie przebiegów kolizji i przebudów sieci. Analizy w zakresie SST. Wewnętrzna weryfikacja przygotowanych opracowań. Otrzymano uwagi do Tomu IV/2 - sieci nN i SN. Przekazanie rewizji Tomu IV/4 - zasilanie. 3-4 Kontynuacja prac, zaplanowano sukcesywne przekazywanie Tomów. 29
   15.1.5. Przygotowanie PW: branża telekomunikacyjna + SST 26.09.2023 08.04.2024 72 71 3,0 Kontyunuowano prace nad PW - wrysowywanie i uszczegoławianie przebiegów sieci oraz kolizji. Analizy w zakresie SST. Wewnętrzna weryfikacja przygotowanych opracowań. Oczekiwanie na uwagi do Tomu PW Tom 5/2 Kanał trechnologiczny. Przekazano PW Tom 5/1 Sieci teletechniczne. 3-4 Kontynuacja prac, zaplanowano sukcesywne przekazywanie Tomów. 29
   15.1.6. Przygotowanie PW: branża hydrologiczna i melioracyjna + SST 26.09.2023 08.04.2024 72 71 3,0 Kontyunuowano prace nad PW - wrysowywanie przebudów cieków/rowów, opracowywanie szczegółów konstrukcyjnych.  Analizy w zakresie SST. Wewnętrzna weryfikacja przygotowanych opracowań. W Przeglądzie Tom VIII Melioracje. 3-4 Kontynuacja prac, zaplanowano sukcesywne przekazywanie Tomów. 29
   15.1.7. Przygotowanie PW: branża gospodarki zielenią + SST 26.09.2023 08.04.2024 72 72 3,0 Otrzymano protokół bez uwag. Przygotowanie STWiORB 3-4 Kontynuacja prac. 28
   15.1.8. Uzgodnienie z Gestorami 06.03.2024 05.04.2024             100
   15.1.9. Przegląd Dokumentów Wykonawcy - Subkl. 5.2 08.04.2024 29.04.2024             100
   15.2. Projekt wzmocnienia podłoża i stateczności skarp 05.09.2023 26.04.2024              
      15.2.1. Wykonanie projektu wzmocnienia podłoża i stateczności skarp 05.09.2023 05.04.2024 69 69 3,0 Opracowywanie zakresów podlegających wzmocnieniom. 3-4 Kontynuacja prac. 31
      15.2.2. Przegląd Dokumentu Wykonawcy - Subkl. 5.2 05.04.2024 26.04.2024             100
   15.3. Projekt Stałej Organizacji Ruchu (PSOR)  27.10.2023 26.04.2024              
      15.3.1. Przygotowanie PSOR - wersja II (uzupełniona o ewentualne zmiany) 27.10.2023 05.04.2024 58 58 4,0 Procedowanie PSOR (jak wyżej) - związane z Audytem BRD oraz uwagami (ciąg dalszy). Otrzymano uwagi, przygotowywano rewizję PSOR. 3-4 Oczekiwanie na zatwierdzenie. 42
      15.3.2. Przegląd Dokumentu Wykonawcy - Subkl. 5.2 05.04.2024 26.04.2024             100
16. Projekt Zmiennej Organizacji Ruchu 05.02.2024 26.04.2024              
   16.1. Przygotowanie Projektu Zmiennej Organizacji Ruchu 05.02.2024 05.04.2024 15 15 5,0 Przekazano plan liniowy. Trwają prace nad korektą planu liniowego w nawiązaniu do otrzymanych uwag. 3-5 Kontynuacja prac. Przekazanie rewizji. 85
   16.2. Przegląd Dokumentu Wykonawcy - Subkl. 5.2 05.04.2024 26.04.2024             #ADR!
17. Projekt Konstrukcji Nawierzchni 27.10.2023 26.04.2024              
   17.1. Przygotowanie Projektu Konstrukcji Nawierzchni 27.10.2023 05.04.2024 63 63 4,0 Opracowywanie PKN na podstawie danych zgodnie z PFU, przygotowanie przekrojów normalnych, opracowywanie części opisowej. 3-4 Kontynuacja prac. 37
   17.2. Przegląd Dokumentu Wykonawcy - Subkl. 5.2 05.04.2024 26.04.2024             100
18. Plan Działań Ratowniczych 02.08.2023 26.04.2024              
   18.1. Przygotowanie materiałów dla PDR celem zaopiniowania/uzgodnienia przez służby (na potrzeby rozwiązań etapu PAB) 02.08.2023 16.08.2023 100 100 -       0
   18.2. Zaopiniowanie przez służby 16.08.2023 15.09.2023 100 100 -       0
   18.3. Przygotowanie Planu Działań Ratowniczych 06.03.2024 05.04.2024 0 100 -       0
   18.4. Uzyskanie stosownych opinii 22.03.2024 05.04.2024 0 100 -       0
   18.5. Przegląd Dokumentu Wykonawcy - Subkl. 5.2 05.04.2024 26.04.2024 0 100 - Zasadnicze prace zakończono. Przygotowano oraz przekazano rewizję oraz wyjaśnienia dot. uwag do PDR (GDDKiA, IK)     0
19. Wniosek o DŚU/ZRID (Węzeł Lubycza Królewska) 29.04.2024 13.06.2025              
   19.1. Uzyskanie DŚU (założono 6 miesięcy) 29.04.2024 29.10.2024             100
   19.2.1. Uzyskanie decyzji wodnoprawnych na postawie DŚU 29.10.2024 29.01.2025             100
   19.2.2. Opracowanie materiałów niezbędnych do złożenia Wniosku o ZRID 29.04.2024 29.01.2025             100
   19.3. Złożenie materiałów do Zamawiającego 29.01.2025 29.01.2025             100
   19.4. Złożenie Wniosku o ZRID w Organie 29.01.2025 29.01.2025             100
   19.5. Procedowanie przez Organ 29.01.2025 13.06.2025             100
   19.6. Planowane uzyskanie Decyzji ZRID dla Węzła Lubycza Królewska 13.06.2025 13.06.2025             100
20. Projekt czasowej organizacji ruchu na czas realizacji Robót 06.03.2024 26.04.2024              
   20.1. Przygotowanie Projektu czasowej organizacji ruchu 06.03.2024 05.04.2024             100
   20.2. Przegląd Dokumentu Wykonawcy 05.04.2024 26.04.2024             100
21. Program monitoringu geotechnicznego                  
   20.1. Przygotowanie Programu monitoringu geotechnicznego 06.03.2024 05.04.2024             100
   21.2. Przegląd Dokumentu Wykonawcy - Subkl. 5.2 05.04.2024 26.04.2024             100